Krachts Mattheus Passion op tournee

Egon Kracht schreef zijn Mattheus Passion als een moderne interpretatie van de oorspronkelijke muziek van J.S. Bach. Het resultaat is een korte, maar krachtige en vooral levendige Mattheuspassie.

Critici waren het erover eens: het is een bijzondere ervaring deze Mattheus te ondergaan. Met een ensemble van zeven musici nadert Kracht de componist Bach tot op het bot. Hij openbaart de kern en laat horen waar het om gaat, waarom deze muziek zo bijzonder is en de ziel nog altijd diep raakt. Met respect komen alle thema’s uit het meesterwerk aan de orde. Het eerste recitatief, het kakelende koor en natuurlijk de koralen en de aria’s. Deze Mattheus à la Kracht is meer dan een bewerking of een ode. Het is een mooi afgerond werk, dat naast Bach overeind blijft omdat het Bach recht doet.

Kracht begon zijn experiment met de onderzoeksvraag wat er van het spirituele karakter van de Mattheus overblijft als je de tekst weglaat en de verhalende zanglijnen worden overgenomen door instrumenten uit het orkest. Krijgt de luisteraar de tekst wel mee, of laat zij zich slechts meevoeren door de wonderschone melodieën? Is het troostende karakter minder zonder alle gezongen woorden? “Het helpt als je hem een beetje kent, de Mattheus Passion. Want dan hoor je hoe slim en liefdevol, hoe trouw en hoe creatief Egon Kracht Bachs meesterwerk concentreerde en omwerkte tot een eigenzinnige tocht voor septet. Deze Mattheus klinkt zeer Bach, en fabelachtig fris.” (Leidsch Dagblad).